Hướng dẫn mua vé xe Phương Trang

Hướng dẫn mua vé trên app FUTA

Bước 1:

 

Bước 2:

 

Bước 3:

 

Bước 4:

 

Bước 5:

 

Bước 6: